ALOKA PROSOUND ALPHA 6

Tổng quát:

aloka-alpha6-1-3
Aloka Alpha 6

Aloka ProSound là một máy siêu âm nhỏ, tốc độ và mạnh mẽ phù hợp với bất kỳ một phòng khám chẩn đoán hình ảnh na. Aloka Alpha 6 cung cấp hình ảnh có chất lượng vượt trội như 3D/4D, Color Flow 3D, Multislice imaging và 3D Automated Volume Measure

Tính năng:

  • EFV (Extended Field of View)
  • Real Time DOP Auto Trace
  • Free Angular M-Mode
  • DICOM
  • Spatial Compounding
  • Speckle reduction
Test máy Aloka Alpha6

Test máy Aloka Alpha 6

Posted by MÁY SIÊU ÂM US on Friday, 26 June 2020

Máy siêu âm Dopler màu 4D Aloka Alpha 6.- 3 cổng nối đầu dò- Các đầu dò tùy chọn: đầu dò siêu âm 4D ASU-1010; đầu dò Convex 2D; đầu dò Linear; đầu dò Transvaginal.- Năm sx: 2012

Posted by MÁY SIÊU ÂM US on Sunday, 1 September 2019
máy siêu âm aloka alpha 6
+17147166983
09782370354